Bizpro Bilişim ve adına kayıtlı Bizpro, Bizproakademi ve diğer kayıtlı marka ve eserlerin https://www.bizproakademi.com. alan adı, logo, ikon, ve Web Sitesi kapsamındaki; içerik, tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarının ve bunlara ilişkin Fikri ve sınai mülkiyet hakları yasal koruma altındadır ve bunların izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcı’nın sorumluluğuna yol açar.

Kullanıcılar işbu web sitesindeki Üyelik Koşulları’nı kabul etmekle Bizproakademi Marka ve Logosu’nun kullanımına ve Bizproakademi web sitesindeki tüm içeriğin kullanımına ilişkin kurallara ve ilgili mevzuata uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Bizproakademi bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir. Bizproakademi’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.