presentation-3

DANIŞMANLIK

Neden BİZPRO’dan Danışmanlık Alırsınız?

Günümüz yaşam ve iş planlarının hızlı değişimiyle gelen beklenmedik sorunlara beraber çözüm geliştirmek, çözümün sürdürülebilir ve esnek olmasını sağlarsınız.
Kendi uzmanlık alanlarınızın dışında uzmanlık gerektiren projelerinizde, Bizproakademi uzmanlarıyla projeleriniz başarıyla sonlanır.
Danışmanlık alanları;
Proje Yönetimi
Proje Değerlendirme
Proje Yönetimi Metodolojisi Geliştirilmesi
Proje Yöneticilerinin Değerlendirilmesi
Proje Yönetimi Olgunluğu Değerlendirilmesi

KOÇLUK

Neden BİZPRO’dan Koçluk Alırsınız?

Koçluk; Günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanlarını daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, danışan ile koçun iş birliği içinde olduğu bir ilişkidir.
Danışanın potansiyelini keşfetmesi ve tatminini arttırması için danışana yol arkadaşlığı yapmaktır.
Tüm koçluk süreci boyunca kişiyi belirli bir konu üzerinden sorgulatarak kişinin farkındalık kazanmasını ve edindiği farkındalıkla adım atmasını sağlamayı amaçlar.
Koçluk alanları;
Proje Yöneticiliği Koçluğu
PMP sınavına Hazırlık Koçluğu